skrócony opis

projektu

“Biała wpływa na osiedla” to rozwinięcie nowatorskiego oddolnego projektu rewitalizacji rzeki Białej, który realizowaliśmy w 2017 r. dzięki projektowi LECHSTARTER. Przedsięwzięcie zrealizowane w zeszłym roku w centrum miasta cieszyło się wielkim zainteresowaniem białostoczan - zorganizowaliśmy 21 wydarzeń, podczas których wystąpiło ponad 60 artystów - dlatego w tym roku zamierzamy rozszerzyć projekt. Unikatowa scena na rzece dotrze do pięciu oddalonych od centrum dzielnic Białegostoku, oferując koncerty, warsztaty, pikniki i animacje z udziałem lokalnych społeczności. Działania te mają na celu dotarcie z bezpłatną ofertą kulturalną do mieszkańców z utrudnionym dostępem do kultury, wzmocnienie więzi między mieszkańcami oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz rewitalizacji rzeki Białej. Bez społecznej zmiany w postrzeganiu rzeki, jako miejsca ważnego dla miasta zarówno społecznie jak i biologicznie, jej rewitalizacja się nie uda. #rewitalizacjaoddolna #dlaBialegostoku


opis techniczny

Białystok jest miastem bardzo scentralizowane, gdzie praktycznie wszystkie ośrodki kultury znajdują się w ścisłym centrum. Dlatego chcieliśmy wykorzystać tę naturalną oś którą stanowi rzeka Biała i dotrzeć do mieszkańców oddalonych i peryferyjnych dzielnic, gdzie znajduję się duże blokowiska i których mieszkańcy na co dzień mają ograniczony dostęp do kultury. Chcemy dopłynąć z wartościową i różnorodną kulturą przede wszystkim tam. Dlatego w ramach projektu “Biała wpływa na osiedla” kulturalna scena pojawi się aż na 5 osiedlach (Mickiewicza, Centrum, Białostoczek, Antoniuk, Wysoki Stoczek) Na każdym osiedlu odbędzie się 5 wydarzeń kulturalnych: koncert, spektakl, potańcówka, warsztat artystyczny, warsztat ekologiczny. Chcemy dalej budować społeczność na rzecz rewitalizacji i renaturyzacji rzeki Białej. Bez szerokiego wsparcia mieszkańców, walka o pozytywne zmiany na poziomie władz miasta będzie bardzo trudna. Na organizację wydarzeń w konkretnych miejscach zorganizujemy wszystkie niezbędne pozwolenia. Podczas tegorocznej edycji wystąpią artyści tacy jak: Kapela Maliszów, Kapela Diabubu, Kapela Hałasów, Maciej Frąckiewicz, Mutant Goat, Suavas Levy, Ojun, Teatr Allatyr, Teatr Pijana Sypialnia, Patryk i Kalina Zakroccy, Warszawska Orkiestra Improwizowana oraz wielu innych. Promocja wydarzeń: Z każdego wydarzenia będzie robiona dokumentacja foto i video. Na zakończenie projektu powstanie film podsumowujący nasze 2 letnie działania nad rzeką. Standardowo promocja będzie odbywała się przez portale społecznościowe i przychylne nam media. Będziemy także używali dotychczasowy elementów jak neon "BIAŁA" ale wprowadzimy też nowe - bardziej kreatywne formy np. chcąc propagować pływanie po rzece Białej zakupimy deski SAP a na nich umieścimy logo projektu

pobierz materiały
udostępnij

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.