Warszawa
Warszawa

Przestrzeń Kwadratowa

Warszawa

Rynek Nowego Miasta to jedna z najpiękniejszych i najbardziej magicznych, ale też sennych i pozbawionych życia części Warszawy.
Działający od kilku lat, w dawnym budynku kina Wars, Teatr Warsawy jest jedyną twórczą oazą na tej kulturalnej pustyni. Czas na kolejną zmianę! Czas na rewitalizację przestrzeni wokół teatru! Dzięki instalacji autorstwa Kuby Szczęsnego ma szansę powstać przestrzeń, która będzie tętniła życiem kulturalnym, z kameralną sceną, spotkaniami i wydarzeniami, o których Nowe Miasto nie śniło. Przestrzeń będzie służyła także lokalnej społeczności. Tu będzie można spotkać się z sąsiadami przy herbatce, tak blisko, ale jednak tak daleko od turystycznego zgiełku.
Projekt realizowany przez Fundację Do Dzieła! we współpracy ze Stowarzyszeniem Teatru Konsekwentnego i Teatrem Warsawy.

Warszawa